Overslaan en naar de inhoud gaan

Landelijk

Stichting Neurofibromatose (NF) 2018/2020

Neurofibromatose (NF) is een huid- en zenuwziekte en kent meer dan 30 verschillende verschijningsvormen. Kenmerkend voor NF zijn kleine en grote tumoren die op de huid en dieper in het lichaam zitten, de zogenaamde neurofibromen. Deze kunnen onder andere botvergroeiingen, blindheid en kanker veroorzaken. Maar de neurofibromen zijn slechts een onderdeel van de ziekte. Verstandelijke beperking, autisme, depressiviteit, leerachterstanden, chronische moeheid, slechte motoriek, je kan het allemaal krijgen. In Nederland krijgt zo’n 1 op de 3000 kinderen NF en het is daarmee ‘de grootste kleine ziekte’. Neurofibromatose is nog niet te genezen. 

In Amerika is er recent onderzoek gedaan bij kinderen met een medicijn, genaamd een MEK-remmer, dat zeer hoopvolle resultaten opleverde. Op basis hiervan heeft Novartis, in samenwerking met het Erasmus MC, besloten om een soortgelijke MEK-remmer bij volwassenen te testen. Er is geld nodig om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, in totaal zo’n € 250.000. De komende twee jaar werven alle Ladies Circles in Nederland gelden voor dit onderzoek. De opbrengst hiervan gaat naar de Stichting Neurofibromatose, die samen met neuro-oncoloog Dr. Walter Taal van het Erasmus MC optrekt om het onderzoek mogelijk te maken.

http://stichtingneurofibromatose.nl/

Onze vorige projecten

Hieronder vind je de projecten/goede doelen die wij in het verleden hebben gesteund.

Make a Wish Nederland 2016/2018

Landelijk zetten wij ons in 2016-2018 in voor Make-A-Wish Nederland: Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte. Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens, bestaat al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn in plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor de toekomst.

http://www.makeawishnederland.org/

 

Ruby and Rose 2014/2016

Dit project liep van 2014 tot 2016.

De Stichting Ruby and Rose is het Nationaal Serviceproject van Ladies' Circle Nederland. Het geeft een geweldig gevoel dat er zoveel ladies zijn die ons steunen en samen met ons willen strijden tegen vrouwenkanker! Ga naar onze NSR webshop en koop er de mooie NSR gadgets zoals de Ruby and Rose Shopper of onze onweerstaanbare armbandjes. De aankopen via deze website zullen worden meegenomen in het eindbedrag.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze neuromusculaire (zenuw-/spier-) aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dit komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang brengen.

 
 

 

Hulphond Nederland leidt honden op tot Hulphonden. Een Hulphond kan tot 70 handelingen verrichten om mensen met een handicap zelfstandiger te maken Zo opent een Hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij aan- en uitkleden, raapt post en andere zaken op, haalt was uit de wasmachine, betaalt in de winkel, drukt op licht- en liftknoppen. Naast praktische hulp biedt een Hulphond ook veel sociaal-emotionele voordelen. Mensen met een Hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd. www.hulphond.nl

 

De Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker' (VOKK) is een belangenvereniging van gezinnen met een kind met kanker. Het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg voor kind en gezin.

De kerntaken van de VOKK zijn voorlichting, persoonlijke contacten, belangen-behartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing.

Website VOKK

 

Stichting Make a Memory vervaardigt foto’s voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s vanaf 24 weken zwangerschap en kinderen tot en met 16 jaar. De fotografie vindt plaats in de ziekenhuizen en op andere locaties, zoals in de thuisomgeving. Voor ouders wordt de fotografie kosteloos uitgevoerd overeenkomstig de ideële doelstelling van de stichting.

Website

 
 
Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte die minder mobiel zijn of aan huisgebonden en voor de omgeving van deze jongeren. De informatie op deze website is waardevol voor iedereen met een handicap en hun omgeving, ongeacht leeftijd en ziekte.
 

Al sinds 1992 is de Pink Ribbon het internationale symbool:

  • Voor het vergroten van de bewustwording van de gezonde vrouw voor het risico op borstkanker (de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen tussen 35 en 50 jaar)
  • Ter ondersteuning van de borstkankerpatiënt op emotioneel en sociaal vlak In 2003 is de Stichting Pink Ribbon Nederland opgericht.
 

Kinderen en stofwisselingsziekten. Er is heel weinig bekend over stofwisselingsziekten en over het feit dat jaarlijks meer kinderen overlijden aan een stofwisselingsziekte dan aan kanker. Door dit nationaal serviceproject is de bekendheid vergroot. Met de ingezamelde middelen is als doel gesteld een databank voor stofwisselingsziekten op te zetten.

 

Mappa Mondo Wezep is een gespecialiseerd medisch, gezinsvervangend huis waar 8 ernstig zieke kinderen dag en nacht met kunde en liefde worden opgevangen. Deze kinderen hebben veelal leukemie, aids of kanker. Kinderen die op dit moment veelal in ziekenhuizen wonen omdat ze geen ouders/verzorgers meer hebben die voor hen kunnen zorgen. Maar ook voor kinderen van wie de ouders/verzorgers de zorg even niet meer aankunnen. Voor deze groep uit de samenleving is nog nooit een passend alternatief geweest. In Mappa Mondo Wezep kan nu nog aan circa 35 kinderen zorg geboden worden.

 

Het World Population Fund (WPF) leert mensen in Afrika omgaan met genitale verminking. Het is een gebruik dat niet zomaar kan worden afgeschaft. Voor ons is het mishandeling maar het gebruik is geworteld in een lange traditie. Daarom wil het WPF niet alleen de terugdringing bevorderen, maar ook het aanleren van besnijdenismethoden die veiliger zijn voor vrouwen. Omdat dit een project in een ontwikkelingsgebied was, werd de opbrengst verdubbeld door Bilance.

Waris Dirie, een Somalische, vlucht haar land uit nadat ze is besneden en dreigt te worden uitgehuwelijkt. Zij werd topmodel en ambassadeur voor de Verenigde Naties in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis.

Honderden leden van LCNL hebben het boek van Waris Dirie gekocht en gelezen.

serviceproject_cheque.jpg

 

Deze stichting zet zich in voor kinderen met cystic fibrose. Hieronder lijdt niet alleen het kind maar ook het hele gezin. Kinderen met deze ziekte hebben een beperkte levensverwachting. De ziekte is erfelijk. Stichting FOK organiseert vakanties voor fibrose kinderen onder deskundige begeleiding van vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen) die hiervoor een deel van hun vakantie inzetten.

In Indonesië op Midden-Java, had een kleuterschool dringend behoefte aan schoolmaterialen en meubilair. LCNL heeft via SOS Kinderdorpen een substantiële bijdrage kunnen leveren om de kleuterschool operationeel te maken.

LCNL is sponsor (moederland) van Ladies’ Circle Roemenië. In Roemenië zijn vele weeskinderen. Deze kinderen verdienen ook wel eens met vakantie. Met geld dat werd opgebracht door de Circles van LCNL werd een vakantiehuis volledig werd opgeknapt. LC Roemenië hield toezicht op de bouw. De samenwerking tussen beide Circle-landen bestaat nog steeds.